PKP Cargo znacząco zmniejszy capex w ujęciu rocznym w 2020 r.

ISBNews
24.03.2020 12:44
A A A


Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo spodziewa się, że nakłady inwestycyjne w 2020 r. będą znacząco niższe niż w 2019 r., poinformował prezes Czesław Warsewicz.

"Nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijać w 2020 roku, ale wydatki będą znacząco niższe niż w 2019 roku. Przyjęliśmy w zarządzie, że wydatki capeksowe nie mogą przewyższać EBITDA w ujęciu kwartalnym i tego chcemy mocno pilnować. Kluczowy projekt zakupu platform intermodalnych z dofinansowania funduszy UE jest realizowany i będzie realizowany, bo to jest strategiczny kierunek" - powiedział Warsewicz podczas konferencji prasowej.

PKP Cargo S.A. poniosło w 2019 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3) w wysokości 1 032,4 mln zł, tj. więcej o 24,6% w stosunku do wykonania 2018 r.

Grupa PKP Cargo poniosła w 2019 r. nakłady inwestycyjne na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w formie zakupów, modernizacji oraz tzw. komponentu remontowego (naprawy okresowe taboru P4 i P5 oraz przeglądy okresowe P3), a także wartości niematerialnych w wysokości 1 112,7 mln zł, tj. więcej o 24,5% w stosunku do wykonania 2018 r. Dodatkowo w tym okresie Grupa PKP Cargo pozyskała prawa do użytkowania aktywów o wartości 237,6 mln zł wynikające z wejścia w życie MSSF16. Łączne nakłady Grupy PKP Cargo w 2019 roku wyniosły 1 350,3 mln zł, podała spółka w raporcie rocznym.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. PKP Cargo jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miał 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)