Lokum Deweloper: Budowy prowadzone są normalnie, mieszkania sprzedajemy online

ISBNews
25.03.2020 11:06
A A A


Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Lokum Deweloper prowadzi swoje budowy bez większych zmian i ocenia, że może skutecznie prowadzić sprzedaż mieszkań online, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Zbieramy siły i aktywa by ten trudny okres przetrwać. Wszyscy pracownicy biurowi pracują zdalnie. Budowy pracują w zasadzie normalnie, choć część pracowników z Ukrainy wyjechała. Materiały zostały zakontraktowane z wyprzedzeniem, budowy idą swoim rytmem. Także ostatnie zaostrzenie restrykcji nie wpłynęło na budowy" - powiedział prezes Bartosz Kuźniar podczas wideokonferencji, odnosząc się do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Jesteśmy z klientami w kontakcie online. Zapytania do nas trafiają, w mniejszej ilości niż zwykle, ale mimo to udaje nam się skutecznie nawiązać kontakt" - dodał dyrektor ds. sprzedaży Eryk Nalberczyński.

Dyrektor spodziewa się też, że w tym roku cen mieszkań nie czekają istotne zmiany - pod warunkiem, że gospodarka będzie względnie szybko wracała do normy.

Kuźniar poinformował ponadto, że spółka odłoży start dwóch inwestycji we Wrocławiu.

"Ze względu na dynamikę sytuacji jest za wcześnie, by rzetelnie ocenić sytuację, dlatego ostrożnościowo już dziś planujemy opóźnienie startu dwóch wrocławskich inwestycji - Lokum Porto i Lokum Verde o kilka miesięcy" - powiedział.

W komunikacie prasowym spółka podała, że  w 2019 roku Grupa Lokum Deweloper wypracowała 285,9 mln zł przychodu wobec 322,4 mln zł rok wcześniej, odnotowując tym samym spadek o 11% r/r. Zysk netto wyniósł 62,2 mln zł w porównaniu do 73 mln zł rok wcześniej (-15% r/r). Słabszy wynik jest rezultatem mniejszej liczby wydanych mieszkań. W całym 2019 r. Grupa przekazała klientom 733 lokale, natomiast w 2018 - 900.

Wygenerowana przez Lokum Deweloper marża brutto wyniosła 34,6%, co oznacza spadek o 1,1 pkt proc. r/r. Rentowność netto w raportowanym okresie osiągnęła poziom 21,8% (-0,8 p.p. r/r), natomiast rentowność EBITDA - 29,1%, ROE - 16,9%, ROA - 9%.

"W 2019 r. przekazaliśmy o 19% lokali mniej niż w 2018 r., czego skutkiem są niższe przychody oraz zysk. Mimo iż wskaźniki rentowności również uległy obniżeniu r/r, to nadal są satysfakcjonujące. Wynik marży netto na poziomie 21,8% oznacza, iż udało nam się osiągnąć zakładany przez nas cel rentowności nie mniejszej niż 20%" - komentował Kuźniar.

2019 r. Grupa zakończyła z wynikiem 268 podpisanych umów deweloperskich i przedwstępnych.

"Brak pozwoleń na budowę naszych inwestycji uniemożliwił uzupełnienie oferty. Skutkiem tego jest bardzo mała liczba zakontraktowanych mieszkań w 2019 r. i 73-proc. spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem 2018. To z kolei przełoży się na niższe wyniki finansowe bieżącego roku" - wyjaśnił Kuźniar.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2019 r. sprzedała 268 lokali.

(ISBnews)