MI zatwierdził programy inwestycji na sieci dróg krajowych warte 582 mln zł

ISBNews
25.03.2020 11:38
A A A


Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji dla zadań na sieci dróg krajowych o łącznej wartości 582 mln zł, podał resort. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

Zadania te będą realizowane w 7 województwach: lubuskim, opolskim, małopolskim, podlaskim, wielkopolskim, śląskim i zachodniopomorskim, podano.
  • Woj. lubuskie


- rozbudowa DK 92 w pobliżu m. Wilkowo polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad PKP wraz z dojazdem

Zadanie polega na budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową oraz likwidacji niebezpiecznego skrzyżowania poprzez zastąpienie go rondem.

Okres realizacji: 2023-2025

- rozbudowa DK 27 na odc. Wilkanowo ? Zielona Góra

Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.

Okres realizacji: 2022-2023

- rozbudowa DK 27 na odc. Świdnica ? Wilkanowo

Zakres zadania obejmuje podniesienie nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, rozbudowę zatok, przebudowę istniejących przepustów, budowę kanału technologicznego oraz aktualizację oznakowania i urządzeń BRD. 

Okres realizacji: 2024-2027
  • Woj. opolskie


- budowa ekranów akustycznych w ciągu DK 88 w m. Sieroniowice

Zadanie polega na budowie ekranów w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 88 w rejonie posesji zlokalizowanych w Sieroniowicach przy ul. Zielonej 2 i 3.

Okres realizacji: 2021
  • Woj. małopolskie


- rozbudowa DK 28 na odc. Nowy Sącz - Ropa

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi krajowej nr 28 o łącznej długości ok. 24,2 km do 11,5 kN/oś. Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę trzech skrzyżowań z drogami samorządowymi, pięciu obiektów mostowych, przepustów drogowych, poprawę parametrów urządzeń technicznych drogi, budowę i przebudowę chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, budowę pasów wyprzedzania, wykonanie kanału technologicznego, zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów i wzmocnienie korpusu drogi przez stabilizację osuwisk.

Okres realizacji: 2024-2027

- rozbudowa DK 28 na odc. Ropa - granica woj. małopolskiego

W ramach zadania przewidziano podniesienie nośności drogi krajowej nr 28 o długości 17,5 km do 11,5 t, przebudowę trzech obiektów mostowych, przebudowę przepustów, wykonanie kanałów technologicznych, budowę zatok autobusowych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wzmocnienie korpusu i stabilizację osuwisk, przebudowę istniejących zjazdów.

Inwestycja nie obejmuje odcinka o długości 7,3 km w Gorlicach, który realizowany jest w ramach odrębnego zadania, dla którego Minister Infrastruktury uzgodnił program inwestycji 10 października 2019 r.

Okres realizacji: 2024-2027
  • Woj. podlaskie


- rozbudowa DK 16 na odc. Giby - Ogrodniki (granica państwa)

Zadanie obejmuje podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś, z odseparowaniem ruchu pieszych i rowerzystów, budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań. Efekt sieciowy zostanie osiągnięty dzięki modernizacji ciągu DK 16 od Augustowa do granicy państwa w Ogrodnikach.  

Okres realizacji: 2021-2022
  • Woj. opolskie


- budowa obwodnicy m. Kamionna w ciągu DK 24

Zadanie polega na budowie obwodnicy Kamionnej wraz z budową mostu na rzece Kamionka, kanału technologicznego, przepustów oraz systemu odwodnienia drogi.

Okres realizacji: 2027-2029
  • Woj. śląskie


- budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 86 w Będzinie na wysokości ulic: Hutniczej, Mickiewicza i Wolności od km 11+704 do km 12+915

Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych w Będzinie na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza i Wolności. Inwestycja wpłynie na zmniejszenie hałasu i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Okres realizacji: 2022
  • Woj. zachodniopomorskie


Przebudowa przepustu w ciągu DK 20 w m. Chociwel

W ramach zadania rozebrane zostaną stare, zniszczone głowice przepustu, zostanie wykonany nowy przepust wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego  bariery, barieroporęcze, oznakowanie).

Okres realizacji: 2021

(ISBnews)