PMPG Polskie Media przestaną wydawać 'Wprost' w wersji papierowej

ISBNews
25.03.2020 13:04
A A A


Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Zarząd PMPG Polskie Media podjął decyzję o zakończeniem druku i dystrybucji w wersji papierowej tygodnika "Wprost", poinformowała spółka. "Wprost" będzie ukazywał się jedynie w formie cyfrowej, podano także.

"Zarząd spółki pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku podjął decyzję o zmianie modelu wydawniczego przez zależną od emitenta spółkę Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost Sp. z o.o., polegającą na kontynuacji dystrybucji treści Wprost jedynie w formie cyfrowej z jednoczesnym zakończeniem druku i dystrybucji jego wersji papierowej. Ostatnie wydanie wersji papierowej planowane jest na 30 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Decyzję podjęto w następstwie zdarzeń związanych z wystąpieniem na terytorium kraju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ich wpływem na działalność spółki. W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 roku stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemiologicznego, wprowadzone zostały w całym kraju ograniczenia i zalecenia dla obywateli oraz przedsiębiorców. Zakazano m.in. zgromadzeń, w tym organizowania wydarzeń o charakterze artystycznym i rozrywkowym, zakazano działalności wielu punktów handlowych i usługowych, ograniczono możliwość przemieszczania się, a także zalecono, aby obywatele pozostawali w domach, podano dalej.

"Wymienione ograniczenia przynoszą negatywne skutki dla działalności emitenta i jego spółek zależnych w postaci: a) ograniczenia liczby sprzedanych czasopism, co wpływa na spadek przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży egzemplarzowej; b) ograniczenia sprzedaży powierzchni reklamowej w czasopismach; c) braku możliwości organizacji zaplanowanych wydarzeń pod patronatem marki Wprost" - czytamy dalej.

Powołując się na publicznie dostępne opinie specjalistów z zakresu chorób zakaźnych zarząd szacuje, że okres, w którym utrzyma się stan epidemii w kraju, a wraz z nim ograniczenia dla działalności emitenta oraz jego spółek zależnych, wyniesie co najmniej 2 kolejne miesiące. Po nich, najprawdopodobniej nastąpi okres kolejnych wielu miesięcy odbudowywania sprzedaży oraz relacji biznesowych, podano także.

"W całym tym okresie emitent i jego spółki zależne będą narażone na brak przewidywalności w realizacji przychodów. Prognozowany spadek przychodów będzie w szczególności wyraźny w przypadku sprzedaży egzemplarzowej tygodnika 'Wprost', z którego produkcją oraz dystrybucją związane są znaczne koszty" - napisano dalej.

"Biorąc pod uwagę opisaną sytuację oraz prognozy związane z rozwojem epidemii, podjęto decyzję o rezygnacji z wydawania drukowanej wersji tygodnika 'Wprost'. Rezygnacja z wydawania drukowanej wersji tygodnika nie oznacza jednak rezygnacji z przygotowywania jego elektronicznej/ cyfrowej wersji, tj. e-wydania. Nowe e-wydania tygodnika planuje się wydać jednak w zaktualizowanej wersji i formacie" - dodano w materiale.

Zakończenie wydawania tygodnika "Wprost" w wersji drukowanej będzie miało wpływ na wyniki jednostkowe i skonsolidowane emitenta osiągane, co najmniej w okresie do końca roku 2020.

"Zakończenie wydawania tygodnika 'Wprost' w wersji drukowanej wiąże się bowiem z zamknięciem linii przychodowej i kosztowej wynikającej ze sprzedaży powierzchni reklamowej w wydaniu drukowanym oraz sprzedaży egzemplarzowej tygodnika 'Wprost'. W roku 2019 obie te linie wygenerowały ok. 9,3 mln zł przychodów oraz ok. 8,5 mln zł kosztów (dane szacunkowe). W ocenie emitenta, zmniejszeniu mogą ulec także przychody wynikającej z organizacji wydarzeń związanych z marką 'Wprost'. W roku 2019 skonsolidowane przychody z tej linii wyniosły ok. 3,4 mln zł (dane szacunkowe)" - podkreślono w komunikacie.

W ramach zmian w modelu wydawniczym "Wprost" emitent planuje uruchomienie nowych projektów związanych z wydawnictwem internetowym w serwisie Wprost.pl, które w ocenie spółki doprowadzą do zwiększenia przychodów osiąganych ze sprzedaży powierzchni reklamowej w internecie, uruchomienia nowych linii przychodowych związanych z czytelnictwem w serwisie internetowym oraz zachowania przychodów osiąganych z tytułu organizacji wydarzeń, czytamy także.

Jednocześnie spółka podała, że w związku z brakiem przewidywalności i dynamiką niezależnych od emitenta zdarzeń związanych z epidemią, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować i podać do publicznej wiadomości konkretnych danych liczbowych dotyczących spadku przychodów i kosztów w związku z zakończeniem wydawania tygodnika "Wprost" w wersji drukowanej, ani tym bardziej oszacować wpływu na wyniki za kolejne kwartały 2020 r.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)