Kalendarium ISBnews

ISBNews
25.03.2020 18:43
A A A


CZWARTEK, 26 marca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2019 roku

--10:00: EBC opublikuje podaż pieniądza M3 (r/r) w II 2020 r. 

--11:00: Wideokonferencja Selvity nt. wyników i planów rozwoju 

 

PIĄTEK, 27 marca

--10:00: Czat inwestorski Unimotu

 

PONIEDZIAŁEK, 30 marca

-11:00: KE opublikuje koniunkturę gospodarczą w III 2020 r. dla strefy euro

 

WTOREK, 31 marca

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 roku

--11:00: Eurostat opublikuje Inflację HICP - dane szacunkowe (r/r) w III 2020 r.

 

ŚRODA, 1 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną informację o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2019 roku

(ISBnews)