LW Bogdanka planuje capex na 654,16 mln zł w 2020 r.

ISBNews
26.03.2020 08:52
A A A


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka planuje nakłady inwestycyjne wysokości 654,16 mln zł w 2020 r. wobec 410,41 mln zł w 2019 r., podała spółka.

W ramach inwestycji operacyjnych w LW Bogdanka planowane jest:

- wykonanie wyrobisk, głównie chodników przyścianowych , chodników kapitalnych, przecinek oraz pozostałych wyrobisk technologicznych i udostępniających, umożliwiających eksploatację ścian w pokładach 382, 385/2, 389 i 391 w polach Bogdanka, Stefanów, Nadrybie i Ostrów,

- prowadzone również będą przebudowy wyrobisk górniczych,

- pozyskanie nowych koncesji: spółka zaplanowała nakłady na likwidację piezometrów karbońskich,

- zakup nowego kompleksu kombajnowego, podano w raporcie rocznym.

W zakresie inwestycji rozwojowych w planach są m.in.:

- spółka zaplanowała kontynuacje prac projektowych oraz wykup niezbędnych gruntów na polu Ostrów,

- zakup i montaż nowych maszyn i urządzeń podlegających montażowi, a także gotowych maszyn i urządzeń, a także modernizacje maszyn i urządzeń,

- rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance,

- budowa obiektów budowlanych powierzchni pola Nadrybie, Bogdanka i Stefanów,

- budowa pompowni na rowie RE Żelazny wraz z odprowadzeniem wód dołowych.

Capex obejmuje także inwestycje w spółkach zależnych, w tym w Łęczyńskiej Energetyce.

LW Bogdanka na koniec 2019 r. miała 20,8% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 26,8% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)