Stalexport otrzyma 10,67 mln zł dywidendy od spółki zależnej

ISBNews
26.03.2020 09:19
A A A


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze VIA4, spółki zależnej Stalexportu Autostrady, podjęli decyzję o przekazaniu 19 394 849,59 zł na dywidendy, w tym 10 667 167,27 zł dla Stalexport Autostrady, podał Stalexport.

"ZWZ postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 821 243,38 zł, powiększonej o kwotę 8 668 327,61 zł zgromadzoną na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, tj. łącznie kwotę 19 489 570,99 zł, podzielić następująco:

a) kwota 94 721,4 zł zostaje przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych;

b) kwota 19 394 849,59 zł zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, w tym dla:

- Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 10 667 167,27 zł;

- Egis Road Operation S.A. z siedzibą w Guyancourt 8 727 682,32 zł" - czytamy w uchwale.

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie do 2 czerwca 2020 roku, podano również.

Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 351,5 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)