Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

ISBNews
26.03.2020 12:19
A A A


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Auto Partner podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku spółki za 2019 rok, zgodnie z którą nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2019 rok, podała spółka.

"Decyzja zarządu o nierekomendowaniu wypłaty dywidendy uzasadniona jest aktualnym otoczeniem rynkowym emitenta związanym ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 i jej wpływu na działalność grupy kapitałowej Auto Partner" - czytamy w komunikacie.

"Mając na uwadze brak możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii oraz trwających ograniczeń z nią związanych, zarząd uznał, że w interesie spółki i jej akcjonariuszy jest pozostawienie zysku wypracowanego w 2019 roku w spółce i przekazanie na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia jej działalności w przyszłych okresach" - czytamy dalej.

Maksymalna alokacja środków pieniężnych w spółce jest jednym z wielu podejmowanych przez zarząd działań mających na celu zminimalizowanie skutków epidemii na wyniki finansowe emitenta, podkreślono również.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)