Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

ISBNews
26.03.2020 13:31
A A A


Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Możliwość wejścia Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na rynek kapitałowy, nabywania akcji i udziałów spółek zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju, który w czwartek trafił do Sejmu.

Stanowi on część pakietu, dotyczącego tzw. tarczy antykryzysowej - działań osłonowych dla przedsiębiorców, w związku ze skutkami epidemii COViD.

"Zmiany [?] polegają na uzupełnieniu katalogu form udzielania finansowania przedsiębiorcom o m.in. nabywanie akcji lub udziałów spółek. [?] Dzięki takiemu rozwiązaniu, finansowanie nie będzie musiało wiązać się z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek, co może być praktycznym rozwiązaniem w nadchodzącym okresie. Podobnie obecne przepisy nie uprawniają do nabywania obligacji, co stanowiłoby ograniczenie możliwości wsparcia w okresie przywracania równowagi w gospodarce" - czytamy w uzasadnieniu.

"PFR uczestniczy w obrocie na rynku kapitałowym, na którym możliwe jest szybsze uzyskanie finansowania niż w drodze podwyższenia kapitału zakładowego lub uzyskania gwarancji lub poręczenia Skarbu Państwa. Szybkość dostępu do środków finansowych będzie miała kluczowe znaczenie w zwalczaniu i ograniczeniu skutków sytuacji kryzysowych, które - ze swej natury - wymagają zwykle bardzo pilnych działań" - zaznaczono.

Projektowany przepis ma ułatwić PFR negocjowanie korzystnych warunków uzyskiwania tymczasowego finansowania na rynku.

Zaproponowano też "rozszerzenie możliwości przeznaczania środków z dokapitalizowania PFR papierami skarbowymi oraz zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami Skarbu Państwa na wszelkie inwestycje, a nie tylko inwestycje kapitałowe".

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy PFR byłby zaangażowany w realizację np. inwestycji infrastrukturalnych, państwowych lub samorządowych.

Projekt ma także umożliwić PFR przystępowanie do funduszy kapitałowych po rozstrzygnięciu konkursu. Obecne przepisy nie zawierają w tym względzie wskazania, co może nasuwać wątpliwości co do takiej, pożądanej i potrzebnej praktyki, PFR i jego spółek zależnych, jako "dostarczyciela kapitału".

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

(ISBnews)