Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

ISBNews
30.03.2020 08:36
A A A


Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Action w restrukturyzacji sporządził wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 2,21 mln zł poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

"W opinii zarządu, zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także aktualną sytuację związaną z COVID - 19, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)