Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym

ISBNews
01.04.2020 11:02
A A A


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym 2020 r. - wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lutym 2019 r. wynosiła 3,8%. W całej UE tylko Czechy odnotowały niższy poziom tego wskaźnika (2%), a Niderlandy - taki sam poziom, jak Polska.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 498 tys. w styczniu wobec 495 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 6,5%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego br. 5,5%. 

(ISBnews)