Introl miał wstępnie 9,58 mln zł zysku netto w 2019 r.

ISBNews
01.04.2020 11:38
A A A


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 9,58 mln zł, a EBITDA sięgnęła 28,25 mln zł w 2019 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 439 744 tys. zł, zysk brutto ze sprzedaży: 77 820 tys. zł,
EBITDA: 28 252 tys. zł, zysk netto: 9 578 tys. zł" - czytamy w komunikacie. 

Spółka zastrzegła, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Introl podlega badaniu przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok planowana jest na 27 kwietnia 2020 r.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Miał 455,71 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)