MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące

ISBNews
01.04.2020 14:04
A A A


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin złożenia sprawozdań finansowych został już przedłużony co do zasady o 2 miesiące. Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, podał resort.

Chodzi o rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Celem zmian było umożliwienie większości jednostek, prowadzących księgi rachunkowe jest sporządzenia zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu określonych sprawozdań lub informacji.

"W sytuacji, gdy jednostka przyjęła jako rok obrotowy - rok kalendarzowy (a jest tak w przypadku większości jednostek stosujących przepisy ustawy o rachunkowości), terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania za rok 2019 upływają odpowiednio w dniu 31 marca 2020 r. i 30 czerwca 2020 r" - uzasadniano konieczność regulacji.

Dodatkowo proces sporządzenia sprawozdań i informacji wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych oraz uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych), wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy. W związku z tym w celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych, przesunięto o 2 miesiące termin:

* sporządzania i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.;

* publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.;

* przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. (w tym przypadku przesunięcie terminu o 60 dni);

* przeprowadzania zwyczajnego walnego zgromadzenia;

* zatwierdzania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej" - czytamy dalej.

(ISBnews)