Moody's: Pandemia może postawić ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji

ISBNews
01.04.2020 15:01
A A A


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Moody's Investors Service szacuje, że postęp pandemii koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania mogą postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji, podało Coface. Moody's utrzymał dla Coface ocenę ratingową IFS (Insurance Financial Strength) na poziomie A2, a prognozę tej oceny zmienił na negatywną.

"Agencja Moody's, w ramach analizy sektora ubezpieczeń kredytowych szacuje, że postęp pandemii koronawirusa oraz środki podejmowane przez rządy w celu spowolnienia jej rozprzestrzeniania mogą postawić w najbliższym czasie wszystkich ubezpieczycieli należności w trudnej sytuacji" - czytamy w komunikacie Coface.

W ocenie agencji, utrzymanie ratingu na poziomie A2, potwierdza odporność i wytrzymałość Coface dzięki możliwości korygowania krótkoterminowego ryzyka i oraz dzięki stabilności finansowej.

"Dodatkowo agencja dostrzega działania wdrożone przez rządy państw, mające na celu wsparcie sektora MŚP, co mogłoby obniżyć koszty ubezpieczycieli kredytowych" - czytamy dalej.

Spółka przypomniała, że na koniec 2019 r. współczynnik wypłacalności Coface (solvency ratio) osiągnął poziom 190% - tj. wyższy niż wymagany zakres wynoszący 155%-175%. Dodatkowo, Coface na początku kryzysu zmniejszył w znaczącym stopniu ryzyko portfela inwestycyjnego, którego płynne aktywa zwiększyły się do poziomu 22% w porównaniu z około 7% na koniec 2019 r. W związku z tym, spadek na rynkach finansowych nie spowodował obniżenia współczynnika wypłacalności w wyższym stopniu niż korekta przewidywana przez grupę.

"W tych niepewnych czasach Coface współpracuje z klientami bliżej niż kiedykolwiek w przeszłości i podejmuje szereg działań zapobiegawczych dotyczących swojego portfela ryzyka" - podsumowano w materiale.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.

(ISBnews)