EBI zatwierdził 700 mln euro pożyczki na inwestycje sektora prywat. w rolnictwie

ISBNews
02.04.2020 17:06
A A A


Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zatwierdził finansowanie w wysokości 700 mln euro w ramach planu inwestycyjnego dla Europy w obliczu pandemii koronawirusa, podał EBI. Środki w postaci pożyczki mają wesprzeć inwestycje o wartości blisko 1,6 mld euro, realizowane przez prywatne spółdzielnie i przedsiębiorstwa w sektorze rolnictwa i biogospodarki.

"Finansowanie to ma na celu wsparcie prywatnych przedsiębiorstw działających w ramach łańcuchów wartości produkcji i przetwarzania żywności, materiałów pochodzenia biologicznego i bioenergii. Będzie ono gwarantowane z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), który stanowi finansowy filar 'Planu Inwestycyjnego dla Europy'" - czytamy w komunikacie. 

Program kredytowy umożliwi bezpośrednie udzielanie pożyczek na inwestycje sektora prywatnego w wysokości od 15 mln euro do 200 mln euro, przy czym kwota pożyczek EBI wynosi od 7,5 mln euro do 50 mln euro, podano. 

"Ukierunkowane inwestycje będą wspierać ochronę środowiska i efektywność wykorzystania zasobów naturalnych, energię odnawialną, innowacje, konkurencyjność i efektywność energetyczną. Program przyczyni się do ochrony i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, a tym samym do promowania rozwoju obszarów wiejskich i integracji terytorialnej w całej UE" - czytamy dalej. 

Program jest kontynuacją pierwszej pożyczki w wysokości 400 mln euro na program dotyczący rolnictwa i biogospodarki, która została uruchomiona w 2018 r. i jest prawie w pełni wykorzystana. Pierwsza pożyczka w ramach programu wywołała znaczne zainteresowanie na rynku, a szereg projektów powstało z udziałem kontrahentów korporacyjnych i spółdzielczych w kilku państwach UE (np. we Francji, Polsce, Irlandii, Włoszech i na Łotwie), podkreślono. 

"Pierwsza pożyczka w wysokości 400 mln euro w ramach programu rolnego wsparła już 10 inwestycji transformacyjnych dla rolnictwa europejskiego, które wzmocniły również społeczności wiejskie. Dzięki temu drugiemu finansowaniu zapewniamy dodatkowe 700 mln euro na rozbudowę tego sukcesu i zaspokojenie popytu rynkowego" - powiedział wiceprezes EBI odpowiedzialny za biogospodarkę Andrew McDowell, cytowany w komunikacie. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

(ISBnews)