Vantage Development miał wstępnie 48,68 mln zł zysku netto z dz. kont. w 2019 r.

ISBNews
02.04.2020 18:01
A A A


Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Vantage Development miał 361,85 mln zł przychodów ze sprzedaży i 48,68 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"1. przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej: 361 849 tys. zł;
2. zysk brutto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej: 79 990 tys. zł;
3. wynik z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej: 58 462 tys. zł;
4. zysk netto z działalności kontynuowanej: 48 680 tys. zł;
5. zysk netto z działalności zaniechanej: 2 729 tys. zł;
6. wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych (liczony jako wartość zadłużenia finansowego pomniejszonego o wartość środków pieniężnych do kapitałów własnych): 12,5% (maksymalny poziom określony w Warunkach Emisji Obligacji wynosi 80%);
7. stosunek kapitałów własnych do skorygowanej sumy pasywów (liczony jako wartość kapitałów własnych do sumy pasywów pomniejszonych o wartość przedpłat na zakup lokali): 60,3% (minimalny poziom określony w Warunkach Emisji Obligacji wynosi 40%)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu dane, opublikowane 8 listopada 2019 roku, zawierające prognozę bilansu dla segmentu deweloperskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku, nie uległy znaczącej zmianie, podano także.

Zarząd zastrzega jednocześnie, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od finalnych wyników finansowych, których publikacja w ramach skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zaplanowana jest na 30 kwietnia 2020 roku.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 941 lokali.

(ISBnews)