GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

ISBNews
06.04.2020 10:30
A A A


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 7 224,1 mln zł w 2019 roku i był wyższy o 8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 639,9 mln zł (wzrost o 9,3% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 63 831,3 mln zł w 2019 r. (wzrost o 2,7% r/r).

"Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 7 224,1 mln zł i był wyższy o 8% niż w 2018 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 4 639,9 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 6 179 mln zł i był wyższy o 2,8% niż w 2018 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3 248,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2 930,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 34,9%, a zakładów działu II - 65,1%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskała grupa 'ubezpieczenia na życie'. Kolejną pozycję zajmowała grupa 'ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym'. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 37,0% i 32,1% wartości składek przypisanych brutto działu I. " - czytamy dalej.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 194 010,9 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), podano także.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 40,9 mld zł; składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,6 mld zł.

Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w skali roku o 0,7%, podał Urząd.

(ISBnews)