KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

ISBNews
06.04.2020 15:04
A A A


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) odblokowała 1 mld euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), dzięki czemu Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzieli specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 8 mld euro, poinformowano.  

Jest to część pakietu, ogłoszonego przez Europejski Bank Inwestycyjny w marcu 2020 r., mającego na celu szybką mobilizację wsparcia dla europejskich MSP i spółek o średniej kapitalizacji.

W sytuacji kryzysu płynności banki niechętnie udzielają pożyczek względu na nagły wzrost postrzeganego ryzyka, dlatego konieczne są gwarancje UE wspierające te pożyczki. 

"EFI oferuje na rynku dedykowane gwarancje wspierane z EFIS, aby ograniczyć wpływ pandemii na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji" ? zaznaczono w komunikacie.

Odblokowane środki o wartości 1 mld euro mają posłużyć jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), należącego do grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ma to umożliwić EFI udzielenie specjalnych gwarancji w celu zachęcenia banków i innych pożyczkodawców do zapewnienia płynności co najmniej 100 tys. europejskich małych i średnich przedsiębiorstw i dostępność finansowania na poziomie wysokości 8 mld euro.

"Komisja i Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępniają 8 miliardów euro na finansowanie, przynosząc natychmiastowe wsparcie dla MSP w Europie dotkniętych pandemią koronawirusa. Już w tym miesiącu pieniądze będą płynąć za pośrednictwem lokalnych banków i pożyczkodawców, aby pomóc firmom, najbardziej dotkniętym kryzysem" ? powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarki Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Z kolei dyrektor wykonawczy EFI Alain Godard  zapowiedział, że "Grupa EBI będzie kontynuować prace nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań, aby szybko zaspokoić potrzeby finansowe przedsiębiorców w całej Europie".

1 mld euro odblokowany z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowej COSME i gwarancji MŚP InnovFin w ramach programu ?Horyzont 2020" umożliwia EFI udzielenie gwarancji o wartości 2,2 mld euro pośrednikom finansowym, odblokowując 8 md euro w dostępnym finansowaniu. Gwarancje będą oferowane rynkowi poprzez kilkaset instytucji pośredniczących, w tym bankom i innym kredytodawcom.  Kluczowymi cechami tych gwarancji będą:
  • Uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI
  • Wyższe pokrycie ryzyka - do 80% potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50%);
  • Nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;
  • Stosowanie bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmianę harmonogramu lub dni wolne od płatności


Nowe funkcje będą dostępne zarówno dla nowych, jak i istniejących pośredników finansowych współpracujących już z EFI, którzy przedłużą specjalne warunki dla ponad stu tysięcy firm korzystających z gwarancji w ramach programów COSME LGF i InnovFin SMEG. 

Po dzisiejszym zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania, pośrednicy finansowi z istniejącymi umowami EFI w ramach tych programów COSME i InnovFin będą mogli uzyskać dostęp do nowych gwarancji natychmiast na ich wniosek, podano także. 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego główną misją jest wspieranie europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomoc w dostępie do finansowania. 

COSME to unijny program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), realizowany w latach 2014?2020, o łącznym budżecie 2,3 mld euro. 

 "Horyzont 2020"  to unijny program na rzecz badań naukowych i innowacji trwający od 2014 do 2020 r. O łącznym budżecie w wysokości 77 mld euro. W ramach programu ?Horyzont 2020" instrumenty finansowe InnovFin - ?Finanse UE dla innowatorów" - mają na celu ułatwienie i przyspieszenie dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w całej Europie. 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) jest filarem finansowanie planu inwestycyjnego na Europę, która rozpoczęła się w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia spadkowej tendencji poziomu inwestycji i ożywienia gospodarczego. 

(ISBnews)