GfK: 68% Polaków zakłada, że może ograniczyć standardowe zakupy i wydatki

ISBNews
06.04.2020 15:57
A A A


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Aż 68% Polaków jest w stanie ograniczyć dotychczasowe standardowe zakupy i wydatki w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, wynika z pierwszej fali badania "GfK Corona Mood: dynamika zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług finansowych", podała firma badawcza GfK.

"Wśród innych indywidualnych strategii mających na celu przeciwdziałanie obniżeniu standardu życia respondenci wymieniają próbę podjęcia dodatkowej pracy i znalezienia dodatkowego źródła dochodów (42%) oraz sprzedaż części majątku osobistego (13%)" - czytamy w komunikacie.

Ograniczenie zakupów to rozwiązanie, które będzie miało dziś trudny do oszacowania wpływ na obroty wszystkich detalistów i producentów z sektora fmcg, dóbr trwałych, elektroniki użytkowej, RTV, AGD, zaznaczono.

"Kolejnym sektorem, który bez wątpienia odczuje zmiany w dotychczasowych postawach konsumentów, będzie sektor bankowości i usług finansowych. Jednak tu zmiany dla branży mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny charakter. Z deklaracji respondentów wynika, że strategiami branymi przez nich pod uwagę są decyzje związane ze zmianą dotychczasowego modelu finansów domowych. Pozytywny dla branży efekt może dać zwiększony popyt na kredyty - 6% respondentów rozważa wzięcie pożyczki w banku, a 2% w firmie pożyczkowej. Z kolei negatywny efekt mogą przynieść strategie przeciwne - likwidacja lokat oszczędnościowych (14% deklaracji) lub zaprzestanie spłacania zobowiązań, rat kredytu (5% deklaracji)" - czytamy dalej.

Z kolei 9% respondentów źródła pomocy finansowej poszukiwać będzie w pożyczkach od rodziny i znajomych, natomiast 3% jako dopuszczalne rozwiązanie przyjmuje zaprzestanie spłat zobowiązań typu czynsz i bieżące opłaty.

Możliwość skorzystania z wybranych form pomocy zaproponowanej przez rząd rozważa 13% respondentów, a 11% respondentów nie spodziewa się większych problemów finansowych w najbliższym czasie, podano także.

"Strategia zaciskania pasa jest oczywiście najprostsza i dostępna od ręki, stąd zapewne największy odsetek respondentów wskazywał najczęściej to rozwiązanie. Niestety, w jakiejś trudnej dziś do określenia liczbie polskich gospodarstw domowych, ta strategia okaże się niewystarczająca i potrzebne będą inne, często trudniejsze, rozwiązania. Oczywiście konsekwencje biznesowe dla strony podażowej, czyli producentów, usługodawców i handlowców, zależą od trafnego oszacowania i monitorowania, jaki faktyczny odsetek gospodarstw będzie zmuszony realizować tę najprostszą oraz te alternatywne strategie" - skomentowała Katarzyna Żakowska, client business partner w GfK, cytowana w komunikacie.

Pierwszą falę badania zrealizowano w dniach 20-23 marca metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=500 osób. Struktura respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej.

(ISBnews)