Spółka Marvipolu i PG Dutch ma umowę na realizację magazynów pod Wrocławiem

ISBNews
07.04.2020 08:28
A A A


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - PDC Industrial Center 141 - spółka celowa, będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics (spółki zależnej Marvipol Development) i PG Dutch Holding - podpisała z Panattoni Development Europe umowę deweloperską dot. realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynków magazynowych w okolicy Wrocławia, podał Marvipol.

"Spółka PDC Industrial Center 141 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która w toku realizacji projektu - pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Prezesa UOKiK - zostanie wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics S.A. - jednostki zależnej emitenta oraz PG Dutch Holding I B.V. (spółka prawa holenderskiego), podpisała z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. m.in. umowę deweloperską dotyczącą realizacji projektu. Na mocy umowy spółka celowa zleciła deweloperowi koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu, w tym wybór generalnego wykonawcy, z którym spółka celowa zawrze umowę o roboty budowlane. Ponadto emitent wyjaśnia, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz że projekt jest objęty obowiązującą umową najmu" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo w związku z realizacją projektu Marvipol Logistics zawarła ze spółką celową umowę pożyczki, na podstawie której udzieli spółce celowej pożyczki do kwoty 4 317 503 euro z przeznaczeniem na finansowanie nabycia nieruchomości, na której ma zostać zrealizowany projekt oraz realizację projektu.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)