Auto Partner miał 58,71 mln zł zysku netto, 83,78 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

ISBNews
07.04.2020 08:29
A A A


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 58,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 58,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ujęciu kwartalnym zysk netto wyniósł 14 123 tys. zł i był o 953 tys. zł wyższy w porównaniu do 13 170 tys. zł w IV kwartale 2018 r., podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 83,78 mln zł wobec 80,97 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk brutto na sprzedaży grupy w 2019 r. wyniósł 386 900 tys. zł i był wyższy o 79 877 tys. zł, czyli o 26% w porównaniu do 307 023 tys. zł w 2018 r., co oznacza spadek rentowności brutto o 0,4 pkt proc. z 26,6% w 2018 r. do 26,2% w 2019 r. Niższa marża brutto ma swoje źródło w niższej przejściowo marży brutto w drugim kwartale 2019 r. Wiązało się to z działaniami spółki w celu pozyskania nowych rynków zbytu (nowe rynki oraz odbiorcy). Drugim czynnikiem wpływającym na obniżenie marży brutto jest dalsze, istotne zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej, charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie generującą niższe koszty operacyjne" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1479,37 mln zł w 2019 r. wobec 1154,99 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem zwiększania skali działalności grupy w szczególności przez: (i) rozwój sieci dystrybucji zarówno pod względem liczby otwieranych nowych filii (w 2019 r. grupa odnotowała wzrost liczby filii o 7 oddziałów, z poziomu 83 oddziałów w 2018 r. do 90 oddziałów w 2019 r.), jak i lepszym pokryciem geograficznym polskiego rynku, (ii) rozszerzanie asortymentu, (iii) lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, (iv) systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów oraz (v) ogólny wzrostu rynku w Polsce (szacowany przez grupę na ok. 5%)" - czytamy dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 62,59 mln zł wobec 60,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)