Erbud miał 33,64 mln zł zysku netto, 79,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

ISBNews
07.04.2020 08:31
A A A


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Erbud odnotował 33,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r.

"Ubiegły rok był najlepszy w historii naszej grupy, dzięki czemu w rok 2020 weszliśmy z dobrymi wynikami oraz obszernym i zdywersyfikowanym portfelem zamówień. Zgodnie z naszymi założeniami w 2019 roku osiągnęliśmy rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym 2,5%. Dobry ubiegłoroczny wynik pozwoli nam na stabilne przeprowadzenie firmy przez obecny kryzys związany z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jeżeli nie będzie większych problemów z frekwencją pracowników, a rząd nie wymusi zamknięcia budów, spodziewamy się podobnych wyników jak w roku ubiegłym" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 58,4 mln zł wobec 17,31 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 79,7 mln zł wobec -2,32 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 313,36 mln zł w 2019 r. wobec 2 331,9 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku przychody grupy w Polsce wyniosły 2 062 mln zł i wzrosły o 2%. Grupa zanotowała wzrost przede wszystkim w budownictwie inżynieryjno-drogowym, w którym przychody zwiększyły się o 49% i wyniosły 379,6 mln zł. Przychody w segmencie energetyczno-serwisowym wzrosły o 2% do 322,4 mln zł. Jest to przede wszystkim zasługą niemieckiej spółki IVT, kupionej przez Erbud w lutym 2018 r., której przychody w ubiegłym roku wzrosły o 13% i wyniosły 113,8 mln zł, podano także.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dynamicznie rosną przychody segmentu inżynieryjno-drogowego. W tej chwili PBDI ma satysfakcjonujący nas portfel zleceń, ale liczymy na kolejne przetargi dotyczące farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Bardzo dobre wyniki notuje też IVT, co tylko pokazuje, że akwizycja tej spółki była bardzo dobrą decyzją. Liczymy, że obecny przestój w niemieckich fabrykach będzie dla niej szansą na nowe zlecenia remontowe i serwisowe. Dobre wyniki w budownictwie inżynieryjno-drogowym oraz energetyczno-serwisowym potwierdzają skuteczność naszego modelu biznesowego, który oparliśmy na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej" - skomentował Grzeszczak.

W samym IV kwartale 2019 r. zysk EBIT wyniósł 14,5 mln zł, a zysk netto 6,7 mln zł, podczas gdy w ostatnim kwartale poprzedniego roku było to odpowiednio 9,8 mln zł oraz 3,6 mln zł, podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 18,69 mln zł wobec 12,26 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)