Elektrobudowa rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych

ISBNews
07.04.2020 08:51
A A A


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - W związku z ogłoszeniem upadłości Elektrobudowy wszczęta została procedura zwolnień grupowych w trybie ustawy z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podała spółka. Zwolnienia mogą dotyczyć do ok. 33% pracowników spółki.

"Syndyk przekazał przedstawicielom związków zawodowych informację o wszczęciu procedury zwolnień grupowych oraz zwrócił się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji" - czytamy w komunikacie.

Stosowna informacja w tej sprawie została również przekazana do właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.

24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)