Energa Operator przeznaczyła 600 mln zł na inwestycje w 2019 r.

ISBNews
07.04.2020 14:32
A A A


Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi - przeznaczyła blisko 600 mln zł na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku na wszystkich poziomach napięć, w celu poprawy ciągłości zasilania w 2019 r., podała grupa.

"Umożliwiło to m.in. przebudowę ponad 670 km linii napowietrznych na linie kablowe i przewody izolowane oraz wymianę blisko 50 km niesieciowanych kabli SN. W długookresowej strategii inwestycyjnej Energi Operatora kablowanie sieci na obszarach leśnych i zadrzewionych ma charakter priorytetowy" - czytamy w komunikacie.

Inwestycje Energi Operatora związane z kablowaniem i izolowaniem sieci SN w 2019 roku to:

- skablowano odcinek linii napowietrznej Olsztyn 1-Jeziorany - ponad 15 km (Oddział Olsztyn),

- wymieniono linie napowietrzne SN na linie kablowe na terenach leśnych do elektrowni wodnej Rosnowo w obrębie Niedalina, gm. Świeszyno - 8 km (Oddział Koszalin),

- wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w relacji GPZ Drawsko-Ostrowice - ponad 7 km (Oddział Koszalin),

- zmodernizowano linię napowietrzną SN w relacji GPZ Rypin - Okalewo, prace polegały głównie na wymianie przewodów na izolowane - ponad 39 km (Oddział Toruń),

- wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegające przez tereny zadrzewione na linię izolowaną w relacji Krzynia - Strzegomino - ponad 7 km (Oddział Koszalin),

- wymieniono odcinki linii napowietrznych SN przebiegające przez tereny zadrzewione na linię izolowaną na terenie gmin Borne Sulinowo oraz Czaplinek - 6 km (Oddział Koszalin).

"Na rozbudowę sieci WN przeznaczono nakłady inwestycyjne o prawie trzykrotnie większej wartości niż w roku poprzednim. Wybudowano GPZ Maćkowy wraz z linią Pruszcz-Maćkowy (O/Gdańsk), przebudowano GPZ Oliwa (O/Gdańsk), GPZ Ślesin ( O/Kalisz), GPZ Ostrów Północ (O/Kalisz), GPZ Dunowo (O/Koszalin), GPZ Koszalin Północ (O/Koszalin), GPZ Kąty Rybackie (O/Olsztyn), GPZ Iława (O/Olsztyn), GPZ Toruń Śródmieście i GPZ Grudziądz Śródmieście (O/Toruń). W obiektach zastosowane zostały najnowsze rozwiązania techniczne i zabezpieczeniowe, a dodatkowe pola rezerwy umożliwią szybką realizację zapotrzebowania na moc przyłączeniową" - czytamy dalej.

Wybudowano także nową, 2-torową linię WN relacji Pelplin-Starogard Gdański (O/Gdańsk) oraz zmodernizowano linie napowietrzne relacji: Polmo-Subkowy i Subkowy-Lignowy (O/Gdańsk) oraz Janiszew-Adamów (O/Kalisz) i Płock Góry-Radziwie (O/Płock). Nowe linie wybudowane na terenie powiatu starogardzkiego są powiązane ze stacją przesyłowo-rozdzielczą 400/220/110 kV Pelplin.

W ramach inicjatywy automatyzacji sieci w liniach napowietrznych SN zainstalowano ponad 500 łączników z telesterowaniem, natomiast w stacjach wnętrzowych ponad 30 sztuk, podano także.

"Energa Operator kontynuuje również realizację kluczowych inicjatyw, których celem jest systematyczna poprawa wskaźników SAIDI (ang. System Average Interruption Duration Index) oraz SAIFI (ang. System Average Interruption Frequency Index). Spółka może pochwalić się pozycją lidera wśród operatorów systemów dystrybucyjnych jeśli chodzi o te właśnie wskaźniki. Osiągnięte w 2019 roku wyniki - SAIDI na poziomie 126,9 min/odb. oraz SAIFI na poziomie 2,02 przerw/odb., są najlepszymi, jakie do tej pory uzyskała spółka" - wskazano w materiale.

W ubiegłym roku uruchomiono również kolejne 2 Rejony Dystrybucji z punktami bezpośredniej obsługi klientów dystrybucyjnych. Celem jest nie tylko poprawa komfortu współpracy klientów ze spółką, ale także elastyczna koordynacja prac na sieci, skrócenie czasu reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych oraz zagwarantowanie możliwości na lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i dostosowanie do nich planów rozwoju sieci, podsumowano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)