GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

ISBNews
08.04.2020 08:49
A A A


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje w tym roku rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla tego rynku, podała spółka.

"W 2020 planowane jest rozpoczęcie "operacjonalizowania" koncepcji rynku odpadów, który wpisuje się w unijny model związany z gospodarką w obiegu zamkniętym, a jego podstawowym celem będzie oferowanie funkcji i usług dla rynku odpadów. W założeniu "Platforma Handlu Surowcami Wtórnymi" ma być wyłącznie miejscem obrotu i nie będzie powiązana z fizyczną dostawą odpadów. Natomiast kształt i funkcjonalności platformy uzależnione będą od zapowiadanych zmian legislacyjnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności za 2019 r. 

"W ramach realizacji strategii w 2020 r. planowane jest dalsze dostosowanie infrastruktury technologicznej oraz poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach Grupy GPW. W ocenie zarządu działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów" - czytamy dalej.

Spółka podała także, że w centrum badawczo-rozwojowym w Łodzi, gdzie prowadzone są prace związane z budową nowej platformy transakcyjnej, będzie docelowo pracować około 40 osób.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)