MF: Deficyt w budżecie wyniósł 3,31 mld zł na koniec lutego wg wstępnych danych

ISBNews
08.04.2020 09:42
A A A


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec lutego br. odnotowano deficyt w wysokości 3,31 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.

Resort podał, że dochody w styczniu-lutym wyniosły 69,9 mld zł, tj. 16,1% planu.

"W okresie styczeń - luty 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 5,2 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń ? luty 2019 r. o ok. 4 mld zł." - czytamy w komunikacie.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:
  • dochody z podatku VAT były wyższe o 9,7% r/r (tj. ok. 3,1 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były wyższe o 1,3% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,2% r/r (tj. ok. 0,4 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,0% r/r (tj. ok. 31,1 mln zł).


"W okresie styczeń - luty 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 5,5 mld zł i było wyższe o ok. 1,1 mld zł (tj. 26,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2019 r." - wskazał resort w komunikacie.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - luty 2020 r. wyniosło 73,2 mld zł, tj. 16,8% planu.

"W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (65,6 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 7,7 mld zł, tj. 11,7%, głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł), przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 0,7 mld zł) oraz w ramach budżetu wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,4 mld zł, podobnie jak wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,4 mld zł r/r." - czytamy dalej.

(ISBnews)