MI proponuje wydłużenie ważności uprawnień do kierowania pojazdami

ISBNews
08.04.2020 12:00
A A A


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Wydłużenie ważności prawa jazdy, uprawień do kierowania pojazdami i tramwajami zakładają zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którą zajmuje się Sejm.

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało przedłużenie ważności:
  • prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
  • pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  • zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
  • świadectwa kierowcy;
  • legitymacji instruktora nauki jazdy;
  • legitymacji egzaminatora;
  • zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
  • uprawnień do kierowania pojazdami,
  • wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.


 "Oznacza to, że wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne i będą ważne także w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii należy wszystkie zaległe badania i szkolenia wykonać lub odnowić, a terminy ważności dokumentów przedłużyć w ciągu 60 dni.

Zawieszone będzie też wykonywanie szkoleń okresowych w transporcie drogowym.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzono ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych.

Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani w czasie epidemii do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą mieli 60 dni na wykonanie zaległych formalności.

(ISBNews)