MFPR przekaże dodatkowe 550 mln zł na walkę z pandemią

ISBNews
08.04.2020 15:44
A A A


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) przekaże 550 mln zł z funduszy unijnych Programu Infrastruktura i Środowisko na walkę z pandemią, poinformowano. Dodatkowe pieniądze mają trafić m.in. do policji, straży pożarnej i kolejarzy.

Za przekazane pieniądze będzie można kupić przede wszystkim sprzęt medyczny do ratowania życia (w tym respiratory i łóżka do intensywnej terapii), testy oraz ambulanse, jednorazową odzież ochronną oraz tworzyć izolowane strefy w szpitalach w zakaźnych i na takie przekształcanych.

"Środki przekazujemy podmiotom centralnym i samorządowym, formalności będą minimalne, będzie szybka ścieżka składania i oceny wniosków o dofinasowanie. Wszystko po to, by szpitale dostały sprzęt ekspresowo" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie

Szpitale będą mogły kupić np. respiratory, tomografy komputerowe, kardiomonitory, łóżka intensywnej terapii, ambulanse, tworzyć izolatki.

Dzięki dodatkowym funduszom policjanci i strażacy z całej Polski będą mogli nabyć na przykład środki ochrony indywidualnej (między innymi gogle i maski), mobilne laboratorium dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, pojemniki do transportu materiałów CBRNE (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych) czy zestawy do dezynfekcji pomieszczeń w przypadku likwidacji zagrożenia biologicznego, mikrobusy do przewozu osób, sprzętu oraz materiałów.

Poza tym już zakupiono także namioty, które mogą służyć do wstępnej oceny osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. A także kontenery sanitarne, wkrótce zostaną zakupione samochody do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNE.

Przewoźnicy kolejowi będą mogli nabyć środki do dezynfekcji, pociągów.

"To nie koniec naszych działań w tym obszarze. Analizujemy wiele projektów, głównie dotyczących transportu miejskiego czy kolejowego, analizujemy pod kątem możliwości wsparcia naszych beneficjentów poprzez wyposażenie w środki ochrony osobistej, dezynfekcję i usprawnienia dla obsługi i pasażerów" - zapowiedziała też Jarosińska-Jedynak.

Przekazanie dodatkowych środków z funduszy unijnych na walkę z koronawirusem było możliwe dzięki współpracy z innymi ministerstwami i Komisją Europejską.

"Mamy zgodę na to, by działać jeszcze zanim formalnie zostaną zmienione niektóre dokumenty" - powiedziała minister.

(ISBnews)