Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

ISBNews
09.04.2020 13:01
A A A


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 232 w I kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 4% r/r., podało Coface. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (135 tj. 58%), co daje wzrost o 10% r/r.

Zastrzeżono, że bieżący raport może być obarczony większym błędem wynikającym z zaburzonej pracy sądów, co spowodowało, że jego autorzy skupili się na sytuacji ogólnej.

"Dane o upadłościach i restrukturyzacjach za pierwszy kwartał 2020 r. nie obrazują jeszcze wpływu pandemii Covid-19 na przedsiębiorstwa w Polsce. Oczywiście w pierwszych miesiącach tego roku firmy musiały już mierzyć się ze słabnącym popytem oraz postępującym spowolnieniem gospodarczym zarówno w Polsce, jak również na głównych rynkach eksportowych, a trudności przełożyły się na potwierdzony w liczbach wzrost postępowań o prawie 4% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku (plus wzrost z danych, które spłyną dopiero w drugim kwartale)" - powiedział główny ekonomista Coface w Polsce Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie.

Sielewicz wskazał, że wyraźne przyspieszenie liczby postępowań będzie mieć miejsce w II połowie tego roku, zwłaszcza jeżeli zostaną utrzymane ograniczenia w działalności przedsiębiorstw przez kolejne tygodnie z powodu pandemii COVID-19.

Coface prognozuje spadek PKB o 3,5% w 2020 roku, a liczba upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw wzrośnie w stopniu zbliżonym do odnotowanego w czasie ostatniego dużego kryzysu ? gdy w 2009 roku liczba niewypłacalności zwiększyła się o 68%.

"Prognoza ta jest jednak obarczona dość dużym ryzykiem wynikającym z niepewności odnośnie tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i wprowadzanych lub znoszonych działań ograniczających działalność przedsiębiorstw. Ponadto, nie wszystkie firmy znajdujące się w trudnej sytuacji płynnościowej będą kończyć działalność przeprowadzając oficjalną procedurę upadłości. Pomimo, że zgodnie z ostatnim Badaniem Płatności Coface pod koniec ubiegłego roku, odnotowano w Polsce poprawę sytuacji płynnościowej potwierdzoną w skróceniu opóźnień płatności, już obecnie firmy sygnalizują presję na wzrost terminów płatności oraz rosnące zaległości płatnicze od kontrahentów" - ocenił Sielewicz.

Liczba postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych z początkiem 2016 roku wraz z nowym prawem upadłościowym w ostatnim kwartale jest nieco niższa niż rok temu (97 vs 101), a ich udział we wszystkich postępowaniach wynosi 42%, podano także.

Autorzy raportu wskazują, że w przypadku niewypłacalności handel będzie jedną z ofiar pandemii, podobnie jak transport i usługi.

"Największy wzrost widzimy w rolnictwie, co może być następstwem coraz częstszego wykorzystywania tej formy zakończenia działalności gospodarczej w tym sektorze (wcześniej nie stosowanej). Transport na razie bez zmian, ale to cisza przed nadchodzącą burzą" - czytamy w raporcie. 

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.

(ISBnews)