MI chce zniesienia ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t w Wielką Sobotę

ISBNews
09.04.2020 13:21
A A A


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury (MI) przygotowuje nowelizację rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów, zakładającą zniesienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 11 kwietnia 2020 r.

"Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed Świętami Wielkanocnymi" - poinformowało MI w komunikacie.  

MI przypomniało, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy w godzinach od 8.00 do 22.00, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

?         do  przewozu  artykułów  szybko  psujących  się  i środków  spożywczych, 

?         do przewozu żywych zwierząt,

?         do przewozu lekarstw i środków medycznych,

?         w  związku  z niezbędnym  utrzymaniem  ciągłości  cyklu  produkcyjnego  lub  świadczenia  usług  przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

?         przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

?         dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;

Ograniczenia w ruchu nie obejmują także:

?         pojazdów  powracających  z zagranicy  w celu  zakończenia  przewozu  drogowego  lub  do  odbiorcy  przewożonego  ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

?         pojazdów,  które  wjechały  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  poza  terminami  lub  godzinami  obowiązywania zakazu,  w odległości  do  50 km  od  miejsca  przekroczenia  granicy, 

?         pojazdów oczekujących  na  granicy  na  wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(ISBnews)