BOŚ Bank uruchomił licznik efektów ekologicznych

ISBNews
09.04.2020 14:34
A A A


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępnił na swojej stronie internetowej licznik efektów ekologicznych pokazujący skalę wpływu realizowanych projektów ekologicznych na środowisko naturalne, podał bank.

"Efekt ekologiczny to korzyść środowiskowa wynikająca z przeprowadzonej inwestycji lub finansowania nieinwestycyjnego osób i przedsiębiorstw działających na rzecz ochrony środowiska. Do inwestycji pozwalających na zapobieganie lub ograniczenie emisji substancji szkodliwej dla środowiska zalicza się m.in. projekty OZE, wymianę oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy typu LED i termomodernizację" - czytamy w komunikacie.

Inwestycje mające na celu wyeliminowanie już powstałych substancji szkodliwych, to m.in. oczyszczalnie ścieków pozwalające na redukcję substancji biogennych do poziomów akceptowalnych, instalacje w fabrykach usuwające substancje chemiczne, toksyczne dla środowiska powstające w procesie produkcyjnym czy stosowanie w elektrociepłowniach nowoczesnych kotłów lub instalacji urządzeń odsiarczających i odpylających gazy odlotowe.

"Uruchomiony przez BOŚ licznik przedstawia skalę prowadzonych przez bank i jego klientów działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń lub ich usuwaniu ze środowiska przez pryzmat wartości kilku kluczowych wskaźników: produkcji energii w OZE, redukcji emisji dwutlenku węgla, redukcji emisji pyłu, zmniejszenia zużycia i strat ciepła, ilości unieszkodliwionych odpadów lub odzyskanych surowców wtórnych a także przepustowości oczyszczalni ścieków" - czytamy dalej.

Efekt ekologiczny wyliczany jest na podstawie informacji projektowych o realizowanych zadaniach inwestycyjnych, wskaźników udostępnianych przez kompetentne jednostki takie jak np. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) czy parametrów uwzględnionych w przepisach ogólnych np. Warunkach Technicznych w budownictwie. W niektórych przypadkach wyliczenie efektów ekologicznych wymaga przeprowadzenia dodatkowych szacunków przez ekologów banku, podano także w materiale.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)