BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

ISBNews
09.04.2020 15:07
A A A


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, podał bank.

"Decyzja ministra finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy w komunikacie.

Bank podkreśla, ze zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową.

"BOŚ S.A. zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Banku wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny" - czytamy dalej.

Ze względu na negatywny wpływ ogłoszenia epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce, BOŚ Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz niższej sprzedaży produktów finansowych. Sytuacja finansowa części klientów może ulec znaczącemu pogorszeniu.

"Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, bank umożliwił kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat kapitału kredytów oraz dostosowania transakcji faktoringowych. Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania. Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na sytuację finansową banku nie jest obecnie możliwe" - napisano także w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)