Ulma miała wstępnie 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r.

ISBNews
09.04.2020 16:13
A A A


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. według wstępnych danych, wobec 51,57 mln zł przychodów rok wcześniej, podała spółka.

Łączne przychody skonsolidowane wyniosły 48,54 mln zł wobec 51,57 mln zł rok wcześniej, w tym:

- w segmencie "obsługi budów": 37,51 mln zł wobec 41,39 mln zł rok wcześniej,

- w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 11,03 mln zł wobec 10,18 mln zł rok wcześniej, poinformowano.

"Pierwszy kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju, jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego wywołanego tą pandemią grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku. Szczególnie istotny spadek przychodów odnotowano w segmencie "obsługi budów" (spadek o -9,4%), który jest głównym motorem aktywności gospodarczej grupy kapitałowej"- czytamy w komunikacie.

Jednocześnie podkreślono, że skutki pandemii będą w pełni widoczne dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych, w rezultacie czego zarząd spółki spodziewa się dalszego pogorszenia koniunktury gospodarczej w poszczególnych krajach obecności grupy, a co za tym idzie - osiąganych przez nią skonsolidowanych przychodów.

"Przy obecnym stadium rozwoju pandemii zarząd emitenta nie jest w stanie precyzyjnie oszacować skutków jej negatywnego oddziaływania na koniunkturę rynku budowlanego. Jednakże w możliwym pesymistycznym scenariuszu zarząd szacuje, że skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku mogą w dalszym ciągu wskazywać negatywną dynamikę, co w rezultacie przyczyniłoby się do sytuacji, w której łączne skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres I półrocza 2020 roku byłyby niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku" - czytamy dalej.

Spółka zapewniła, że podejmie wszelkie możliwe działania mające na celu dostosowanie poziomów kosztów do notowanych niższych przychodów, dbając jednocześnie o utrzymanie miejsc pracy dla swoich pracowników i kontrahentów. Wśród nich należy w szczególności wymienić możliwość sięgnięcia po fundusze pomocowe.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)