Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

ISBNews
15.04.2020 10:03
A A A


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59% r/r, podał Redan. W okresie 3 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 33 mln zł i była ok. 38% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Poziom sprzedaży towarów za marzec jest obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej, podano.

"W marcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 4,5 mln zł i była o 63% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 3% r/r. O ile do 10 marca odnotowywaliśmy porównywalne r/r poziomy sprzedaży, to wprowadzone ograniczenia działania sklepów w galeriach handlowych i wzrost niepewności konsumentów spowodowały praktycznie zanik sprzedaży, nawet w tych sklepach, które nie zostały bezpośrednio objęte zakazem handlu. Z drugiej strony nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie wzrostu o 4 pkt proc. udziału bieżących kolekcji w obrotach oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w marcu 2020 wyniosły 1,8 mln zł, co oznacza spadek o 51% w stosunku do marca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 5,4 mln zł i była ok. 42% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż on-line również została dotknięta sytuacją w kraju, co przełożyło się na znaczne spadki wejść i sprzedaży w tym kanale, szczególnie w pierwszych dniach po wprowadzeniu ograniczeń. Realizowane poziomy sprzedaży były już lepsze r/r w ostatnim okresie marca (po 23 marca), wskazano również.

Redan podał, że powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2020 wyniosła 30,8 tys. m2, tj. była o 16% niższa niż w tym samym momencie 2019 r., z tego 70% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM w restrukturyzacji do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, zaznaczono.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)