GUS: Inflacja wyniosła 4,6% r/r w marcu; konsensus: 4,4% r/r

ISBNews
15.04.2020 10:00
A A A


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Inflacja konsumencka wyniosła 4,6% w ujęciu rocznym w marcu 2020 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8% w marcu, podał też GUS. 

"W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,9%), odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz mieszkania (o 0,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,2 pkt proc.,0,12 pkt proc. i 0,09 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,5%) oraz rekreacji i kultury (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,06 pkt proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 8,6%)
oraz w zakresie mieszkania (o 5,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,97 pkt proc. i 1,42 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4%) oraz odzieży i obuwia (o 1,7%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. i 0,09 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w marcu w ujęciu r/r
  % r/r
Ogółem  4,6
   Żywność i napoje bezalkoholowe 8
   Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 4,3
Odzież i obuwie -1,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 7,5
   Wyposażenie  mieszkania  i  prowadzenie gospodarstwa domowego 0,6
Zdrowie 4,2
Transport -1,4
Łączność 2,4
Rekreacja i kultura 2,5
Edukacja 5
Restauracje i hotele 6,3
Inne towary i usługi  2,6


Konsensus rynkowy wyniósł w marcu 4,4% r/r. 

(ISBnews)