Kropiwnicki z RPP: Procesom recesyjnym towarzyszyć będzie wzrost cen, nie spadek

ISBNews
15.04.2020 10:24
A A A


Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Spodziewanej recesji gospodarczej wskutek pandemii będzie towarzyszyć wzrost cen, a nie ich spadek, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Jerzy Kropiwnicki.

"Analitycy zatrudnieni w różnych instytucjach oraz tzw. 'wolni strzelcy' są zgodni co do tego, że oczywistym skutkiem pandemii, zerwania łańcuchów dostaw i kooperacji oraz upadku wielu firm i utrata pracy przez miliony ludzi będzie 'klasyczna' recesja: spadek PKB, wzrost bezrobocia oraz procesy deflacyjne. Obawiam się znacznie gorszego scenariusza: procesom recesyjnym moim zdaniem towarzyszyć będzie wzrost cen, a nie ich spadek" - napisał Kropiwnicki na swoim blogu.

Wskazał, że po ustąpieniu pandemii i zniesieniu administracyjnych nakazów i pojawią się nietypowe sytuacje w gospodarce.

"Odłożony popyt wpłynie na rynek jak 'fala powodziowa'. Trafi na braki podaży spowodowane upadkiem firm i trudnościami w odtwarzaniu łańcuchów zaopatrzenia i kooperacji. Recesja w produkcji oraz dochodach producentów i ich pracowników zbiegnie się z inflacją" - przewiduje członek RPP.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że inflacja konsumencka wyniosła 4,6% w ujęciu rocznym w marcu 2020 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8% w marcu.

W marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 0,9%), odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz mieszkania (o 0,4%), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,2 pkt proc.,0,12 pkt proc. i 0,09 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,5%) oraz rekreacji i kultury (o 0,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,24 pkt proc. i 0,06 pkt proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 8,6%) oraz w zakresie mieszkania (o 5,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,97 pkt proc. i 1,42 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4%) oraz odzieży i obuwia (o 1,7%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,14 pkt proc. i 0,09 pkt proc, podał Urząd.

(ISBnews)