Kalendarium ISBnews

ISBNews
15.04.2020 18:04
A A A


CZWARTEK, 16 kwietnia

--11:00: Telekonferencja Ryvu Therapeutics nt. wyników za 2019 r. i planów

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje wskaźniki inflacji bazowej w marcu 2020 r. 

 

PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 roku

 

WTOREK, 21 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku

 

ŚRODA, 22 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku, ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.), koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku

 

CZWARTEK, 23 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku

--12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w marcu 2020 r. protokół z posiedzenia RPP

(ISBnews)