MFiPR: Wybrane projekty otrzymają ok. 61,5 mln euro z funduszy norweskich

ISBNews
16.04.2020 11:11
A A A


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wyłoniło 44 innowacyjne projekty, które otrzymają ponad 61,5 mln euro dofinansowania w ramach konkursów POLNOR i POLNOR CCS finansowanych z Funduszy Norweskich, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

"Włączenie sektora prywatnego do obecnej edycji Funduszy Norweskich sprawiło, że program 'Badania stosowane' stał się nie tylko mostem łączącym gospodarkę i badania, ale także zacieśnił partnerstwo między polskimi i norweskimi organizacjami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Stwarza to bardzo obiecujące perspektywy biznesowe" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

POLNOR 2019 i POLNOR CCS 2019 to konkursy finansowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach programu "Badania stosowane", podano również.

O dofinansowanie zabiegało ponad 90 polsko-norweskich konsorcjów. Ostatecznie w głównym konkursie POLNOR do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę ponad 49,7 mln euro. W towarzyszącym mu konkursie POLNOR CCS, który skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 wniosków, a suma dofinansowania to ponad 11 ,7 mln euro.

Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych również te projekty będą mogły zostać dofinansowane.

Maksymalny okres realizacji projektu to 3 lata.

"Kładziemy akcent na wdrożenia. Oznacza to, że o wyborze projektów decydowała nie tylko ich wartość naukowa, ale i możliwość zastosowania danego rozwiązania w praktyce. Dzięki temu prestiżowe granty trafią do przedsiębiorców i naukowców, którzy przekonująco uzasadnili potrzebę znaczących udoskonaleń i całkiem nowych wynalazków w takich obszarach jak: zdrowie, opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, transport, klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Doceniliśmy też ciekawe pomysły młodych naukowców" - dodał dyrektor NCBR Wojciech Kamieniecki.

Pieniądze z Funduszy Norweskich otrzymają również pomysłodawcy nowatorskiej beztlenowej biorafinerii, która ma służyć do przekształcania odpadów w biopaliwa przeznaczone na przykład do silników odrzutowych. Ognio- i wodoodporny materiał na bazie celulozy może z kolei stać się hitem w budownictwie, transporcie lub przemyśle opakowań.

Wsparcie w ramach Programu "Badania Stosowane" otrzyma także projekt, który ma na celu poprawę opieki nad pacjentami ze schorzeniami reumatologicznymi.

Polsko-norweskie konsorcja z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych zajmą się też odzyskiwaniem energii i substancji organicznych ze ścieków komunalnych, poprawą zarządzania hałasem turbin wiatrowych czy przygotowaniem systemu nadzoru portów morskich z wykorzystaniem mobilnych bezzałogowych jednostek badawczych, podsumowano.

(ISBnews)