Vivid Games: Brak kworum uniemożliwi zmianę warunków emisji obligacji serii A

ISBNews
16.04.2020 18:10
A A A


Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - W związku z brakiem kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A, Vivid Games podtrzymuje, że wykup tych obligacji w terminie przewidzianym w warunkach emisji nie będzie możliwy, podała spółka.

"16 kwietnia 2020 upłynął termin na zgłaszanie uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy obligacji serii A zwołanym przez emitenta na 23 kwietnia 2020. Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do emitenta jest niewystarczająca do osiągnięcia kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A" - czytamy w komunikacie.

Wolę udziału w zgromadzeniu obligatariuszy wyrazili obligatariusze reprezentujący ok. 25% łącznej wartości nominalnej obligacji, w związku z czym zgromadzenie obligatariuszy w dniu 23 kwietnia 2020 nie będzie władne, by podjąć ważne uchwały, w szczególności zaś nie dokona skutecznej zmiany warunków emisji obligacji zgodnie z propozycją zarządu, wyjaśniono.

"W związku z powyższym [...] zarząd podtrzymuje ocenę, że wykup obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji, tj. 5 maja 2020 nie będzie możliwy" - czytamy dalej.

Zarząd niezwłocznie dokona przeglądu i oceny środków dostępnych w celu ochrony interesów dpółki i obligatariuszy serii A w związku z brakiem możliwości terminowego wykupu całości obligacji i brakiem możliwości dokonania zmian warunków emisji, podano także.

Pod koniec marca Vivid Games podał, że w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań wynikających z obligacji serii A. Przy założeniu znaczących utrudnień w pozyskaniu finansowania zewnętrznego "istnieje ryzyko graniczące z pewnością", że spółka nie będzie w stanie dokonać wykupu wszystkich obligacji serii A w terminie przewidzianym w warunkach emisji tj. 5 maja 2020 r., wskazano wówczas.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)