Decyzje RPP i NBP obniżą wynik netto Alior Banku o ok. 75 - 85 mln zł kwartalnie

ISBNews
17.04.2020 09:06
A A A


Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stopy referencyjnej NBP, a także Narodowego Banku Polskiego (NBP) o zredukowaniu stopy rezerwy obowiązkowej, obniżą łącznie wynik netto grupy kapitałowej Alior Banku o około 75 - 85 mln zł kwartalnie, a wskaźnik marży odsetkowej netto (NIM) o 0,51-0,58 pkt. proc., podał bank. Jednocześnie pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie.

"Zarząd banku informuje, iż na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na poziom kosztów ryzyka grupy kapitałowej banku" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na już obserwowane i dalej prognozowane zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce bank spodziewa się ograniczenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i, co za tym idzie, niższej sprzedaży produktów finansowych. Bank w dalszym ciągu planuje podjąć działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe, kontynuując realizację strategii "Więcej niż bank", wskazano również.

Ponadto zarząd banku podjął niezbędne działania w celu zachowania pełnej ciągłości operacyjnej oraz wprowadził szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom, zaznaczono.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)