Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

ISBNews
20.04.2020 14:42
A A A


Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Stabilna perspektywa IDR odzwierciedla opinię Fitch, że Gliwice utrzymają wskaźniki zadłużenia zgodne z jego ratingami pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia stawki PIT (od listopada 2019r.) i podwyżek płac nauczycieli (od września 2019r.), które w pełni wpłyną na wyniki finansowe miasta w 2020r. W scenariuszu ratingowym Fitch oczekuje wzrostu zadłużenia miasta w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego. Fitch ocenia samodzielny profil kredytowy (SCP) Miasta na poziomie a-" - czytamy w komunikacie.

Najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej, podano także.

"Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach z dużym prawdopodobieństwem będą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz nakładane przez władze centralne ograniczenia, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST" - czytamy dalej.

(ISBnews)