MF: Zadłużenie SP wzrosło o 1% m/m do 997,4 mld zł w lutym

ISBNews
20.04.2020 15:30
A A A


Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec lutego 2020 r. wzrosło o 1% m/m i wyniosło 997 397,3 mln zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując ostateczne dane.

"Wzrost zadłużenia w lutym 2020 r. był głównie wynikiem: potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 6,7 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-2 mld zł), zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,3 mld zł), różnic kursowych (+2,2 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,8%, wobec USD o 0,7%, wobec CHF o 1,3% oraz wobec JPY o 0,9%" - czytamy w komunikacie.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w lutym 2020 r. wzrosło o 1,3 mld zł, co było głównie wynikiem salda emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW; +1,2 mld zł), w tym przede wszystkim obligacji oszczędnościowych.

"Wzrost zadłużenia od początku 2020 r. był głównie wypadkową: ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (-4,5 mld zł), przy deficycie budżetu państwa w wysokości 3,3 mld zł oraz pomniejszającym potrzeby saldzie zarządzania środkami europejskimi (-7,6 mld zł), obligacji przekazanych na podstawie innych ustaw niż ustawa budżetowa (+2,6 mld zł), różnic kursowych (5,6 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 1,8%, osłabienia PLN wobec USD o 3,4%, wobec CHF o 3,9% oraz wobec JPY o 3,3%" - czytamy dalej. 

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lutego br. 728,27 mld zł i wzrosło o 0,2% m/m.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 269,11 mld zł i wzrosło o 3,3% m/m.

"W lutym 2020 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 27%, tj. wzrósł o 0,6 pkt proc. m/m jak i w porównaniu z końcem 2019 r. Na wzrost udziału w lutym istotny wpływ miała emisja obligacji w EUR oraz różnice kursowe. Strategia zarządzania długiem zakłada obniżenie udziału długu w walutach obcych w długu SP poniżej 25%" - czytamy także.

(ISBnews)