Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.04.2020 18:01
A A A


WTOREK, 21 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku

 

ŚRODA, 22 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku, ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.), koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku

--11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw"

--14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast" 

 

CZWARTEK, 23 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku

--10:00: Telekonferencja TIM nt. wyników

--12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji

--12:30: Konferencja prasowa online firmy New Work "Raport nt. rynku powierzchni biurowych po pandemii COVID-19. Nowa rzeczywistość, nowe wymagania"

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w marcu 2020 r. protokół z posiedzenia RPP

 

PIĄTEK, 24 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 3/2020, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2020 roku, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w marcu 2020 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach kwiecień 2020

--10:00: Wirtualne spotkanie prasowe Warimpex nt. wyników

(ISBnews)