PGNiG Termika EP ma 17 mln zł dofinansowania na inwestycje w kogenerację

ISBNews
21.04.2020 10:11
A A A


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa - spółka z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowy na łącznie niemal 17 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, podała spółka.

"Pierwszy projekt pn. 'Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek' dofinansowany zostanie kwotą 8 700 576 zł przy całkowitej wartości inwestycji 22 444 000 zł brutto. W ramach projektu planowana jest wymiana dwóch wyeksploatowanych jednostek na nowe silniki kogeneracyjne" - czytamy w komunikacie.

Drugi projekt pn. "Budowa instalacji kogeneracyjnej o mocy 2 x 2 MWe w Oddziale Zofiówka" dofinansowany zostanie kwotą 8 274 847,61 zł przy całkowitej wartości inwestycji 21 700 644 zł. W ramach projektu planowana jest budowa dwóch silników kogeneracyjnych.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"Dzięki dofinansowaniu zbudujemy nowe urządzenia energetyczne, które będą produkowały energię elektryczną i ciepło a także ograniczą emisję dwutlenku węgla do atmosfery" - powiedział prezes PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Marek Rusakiewicz, cytowany w komunikacie.

"Nowe jednostki będą się charakteryzowały większą sprawnością wytwarzania energii. Będą zasilane dostępnym paliwem gazowym pochodzącym z odmetanowania kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Celem realizowanego zadania jest budowa takiej infrastruktury technicznej, która pozwoli na zapewnienie produkcji ciepła i energii elektrycznej w pełnym skojarzeniu w celu zwiększenia efektywności produkcji" - dodał wiceprezes Artur Michałowski.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa należy grupy kapitałowej PGNiG i jest spółką zależną PGNiG Termika. Swoją działalność opiera na produkcji ciepła, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i energii chłodniczej. Jest również jednym z największych dostawców ciepła dla mieszkańców w regionie śląskim. Głównymi odbiorcami mediów produkowanych w Spółce są kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz spółdzielnie mieszkaniowe w Jastrzębiu-Zdrój, Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu, Żorach, Czerwionce-Leszczynach, Rybniku, Kuźni Raciborskiej i Knurowie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)