PARP oferuje ok. 7 mln zł wsparcia na ekspansję zagraniczną klastrom kluczowym

ISBNews
21.04.2020 10:22
A A A


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje wsparcie nawet do 7 mln zł na ekspansję zagraniczną koordynatorom i członkom klastrów w ramach konkursu "Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych", podała PARP. Wnioski można składać wnioski do 30 lipca br.

"Celem konkursu 'Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych' jest sfinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie" - czytamy w komunikacie.

Pula środków do rozdysponowania wynosi 28,5 mln zł, podano także.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych może wynosić maksymalnie 10 mln zł, a dofinansowanie części kosztów - 80%.

"Dofinansowanie dla koordynatora klastra można przeznaczyć na wynagrodzenie personelu biorącego udział w projekcie i koszty administracyjne, w tym koszty związane z realizacją projektu, dotyczące aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu, jak również koszty marketingu klastra i zarządzania jego zapleczem. Dofinansowanie dla członków klastra biorących udział w projekcie obejmuje zakup usług doradczych i szkoleń z zakresu umiędzynarodowienia, udział w misjach gospodarczych, udział w targach w charakterze wystawcy, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej czy promocję marek i produktów" - czytamy w komunikacie.

(ISBnews)