Kalendarium ISBnews

ISBNews
21.04.2020 18:18
A A A


ŚRODA, 22 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku, ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (luty 2020 r.), koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - kwiecień 2020 roku

--11:00: Konferencja PIE "Skutki amerykańsko-chińskiej wojny handlowej dla międzynarodowych łańcuchów dostaw" 

--14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast"

 

CZWARTEK, 23 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku, koniunkturę konsumencka - kwiecień 2020 roku

--10:00: Telekonferencja TIM nt. wyników

--10:00: Telekonferencja Banku Gospodarstwa Krajowego nt. rozwiązań działających i przygotowywanych dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

--12:00: Telekonferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kw. i bieżącej sytuacji

--12:30: Konferencja prasowa online firmy New Work "Raport nt. rynku powierzchni biurowych po pandemii COVID-19. Nowa rzeczywistość, nowe wymagania"

--14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w marcu 2020 r. protokół z posiedzenia RPP

 

PIĄTEK, 24 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 3/2020, produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2020 roku, sytuację społeczno-gospodarcza kraju w marcu 2020 r., koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach kwiecień 2020

--10:00: Wirtualne spotkanie prasowe Warimpex nt. wyników

 

ŚRODA, 29 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną ocena przezimowania upraw w 2020 roku

 

CZWARTEK, 30 kwietnia

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 roku

(ISBnews)