FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

ISBNews
24.04.2020 09:11
A A A


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębiaca otrzymała wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014,
 z której wynika, że w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł.

"W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji [...]. W wyniku kontroli stwierdzono, że spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła" - czytamy w komunikacie.

Spółka nie zgadza się z wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe, podkreślono.

"Ze względu na rozbieżność stanowiska spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji niniejszego raportu wynosiłyby ok. 6 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłby się na wynik finansowy spółki" - czytamy dalej.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

(ISBnews)