Fitch potwierdził ratingi Opola na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

ISBNews
27.04.2020 11:54
A A A


Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Opola dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BBB-, podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Opole (Issuer Deafult Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie BBB-. Perspektywa ratingów jest stabilna. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Opola w średnim okresie pozostaną zbieżne z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie BBB-, pomimo oczekiwanego pogorszenia koniunktury gospodarczej wywołanego pandemią koronawirusa oraz wcześniejszymi decyzjami władz centralnych w zakresie obniżenia pierwszego progu PIT i podwyżek płac nauczycieli. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie bbb-" - czytamy w komunikacie. 

Fitch wskazał, że najnowsze dane otrzymane od emitentów z sektora JST w Polsce nie wskazują na znaczące pogorszenie się ich sytuacji finansowej.

"Jednak zachodzące negatywne zmiany w ich dochodach i wydatkach mogą się pogłębiać w nadchodzących tygodniach i miesiącach z uwagi na spadek działalności gospodarczej oraz ograniczenia nakładane przez władze centralne, które mogą zostać zaostrzone, bądź wydłużony okres ich obowiązywania. Ratingi Fitch co do zasady zawierają założenia dotyczące uwarunkowań w przyszłości. Im dłuższy okres trwania pandemii, tym skutki wynikające z ograniczeń działalności gospodarczej będą miały bardziej negatywny wpływ na sytuację finansową JST. Fitch będzie monitorować zmiany zachodzące w sektorze i na bieżąco aktualizować założenia dotyczące scenariuszy bazowych i ratingowych emitentów na bazie uzyskichanych danych ilościowych oraz jakościowych w zakresie spodziewanych wyników oraz głównych czynników ryzyka" - czytamy także.

(ISBnews)