Rząd planuje dokapitalizowanie ARP kwotą 900 mln zł

ISBNews
28.04.2020 15:07
A A A


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Objęcie przez Skarb Państwa akcji Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) do kwoty 900 mln zł zakłada projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który dzisiaj trafił do Sejmu.

Projektowane zmiany mają na celu przygotowanie przepisów umożliwiających przekazanie w 2020 r. do ARP środków z Funduszu Reprywatyzacji w wysokości 900 mln zł. Z uwagi na epizodyczny charakter przepisów podwyższenie kapitału ARP. i wszelkie wydatki z tym związane nastąpią wyłącznie w 2020 r.

"Biorąc pod uwagę, że wsparcie przedsiębiorców przez ARP co do zasady będzie miało charakter kapitałowy, a także uwzględniając, że przekazane ARP, środki mogą być ponownie reinwestowane, nie założono dochodów dla budżetu państwa" - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Działania realizowane przez ARP mają przyczyniać się do zwiększenia procesów inwestycyjnych, a tym samym do dodatkowego stymulowania gospodarki.

"Wszelkie działania związane z inwestowaniem przez ARP S.A. otrzymanych środków i monitorowaniem efektów ich wykorzystania będą realizowane w ramach czynności nadzorczych sprawowanych nad ARP S.A. przez KPRM" - czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu oraz Tarnobrzegu, biura w Radomiu i Wrocławiu.

(ISBnews)