Rząd proponuje wsparcie przewoźników kolejowych kwotą 900 mln zł

ISBNews
28.04.2020 15:41
A A A


Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł oraz możliwość uzyskania przez PKP gwarancji Skarbu Państwa na pożyczkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) w wysokości 100 mln euro zakłada projekt nowelizacji ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który właśnie trafił do Sejmu.

Projekt przygotowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowy mechanizm wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych zaproponowany został jako mechanizm finansowania rekompensaty zgodnie z wymogami prawa europejskiego.

"Projektowane przepisy dot. mechanizmu finansowania rekompensaty (rozwiązanie polegające na przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw transportu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 operatorom w wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym) zakładają finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 900 mln zł" - podano.

Planowane jest wprowadzenie dwóch mechanizmów wsparcia dla przewoźników kolejowych: bezpośredniego na rekompensaty z powodu ograniczeń, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa (pozwalającego na zachowanie płynności finansowej) oraz dodatkowego, umożliwiającego realizację zobowiązań organizatorów wobec operatorów.

Zaplanowano także zmianę w ustawie o transporcie kolejowym, by umożliwić PKP PLK zaciągnięcie kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) do 100 mln euro na zakup i modernizację sprzętu do utrzymania infrastruktury kolejowej. Jak zaznaczono w uzasadnieniu mimo epidemii spółka ma prawny obowiązek utrzymywania infrastruktury kolejowej i prowadzi w dalszym ciągu inwestycje w zakresie sieci kolejowej. W okresie epidemii - jak podano w uzasadnieniu projektu - jej przychody spadły o ok. 30%.

(ISBnews)